GDZIE REWITALIZUJEMY

Urząd Miasta Rydułtowy opracowuje program rewitalizacji obszarów miasta, gdzie koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Obszar rewitalizacji na terenie Rydułtów obejmie Osiedle Karola oraz Osiedle Orłowiec.

 

 

Dobre projekty rewitalizacyjne

Projekty rewitalizacyjne mają swoją specyfikę wynikającą z tego, iż ich celem nadrzędnym powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym, a więc na terenie, gdzie koncentrują się w mieście problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Poprzez poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, koncentrują się zjawiska kryzysowe na terenie miasta.

czytaj więcej